RO-ADviseurs B.V.

Wie wij zijn

RO-ADviseurs is een energiek bedrijf vol ervaren projectprofessionals. Vakmensen die hét verschil maken en plezier hebben in de projecten die ze doen.  We richten ons op projecten en opdrachten met een maatschappelijke opgave, omdat we energie krijgen van resultaten die impact hebben op de samenleving.

We zijn experts op het gebied van risicogestuurd en integraal projectmanagement. Deze werkwijze is van nature aanwezig bij iedere RO-ADviseur. We sturen op díe onderwerpen die bepalend zijn voor projectsucces. Dat doen we samen; als een hecht team dat elkaar en projectteams laat excelleren. Onvoorwaardelijk, met tomeloze energie én plezier. 

Want ‘energy’ zorgt voor ‘synergy’!


Wat wij doen

RO-ADviseurs behaalt resultaten die betrokken partijen tevreden maken én houden. De kracht van onze aanpak is terug te vinden in het samenwerkingsmodel ‘Integraal Projectmanagement’ (IPM-model). Een methode die RO-ADviseurs op ‘eigen wijze’ invult.

Onze basis van IPM bestaat uit zes rollen die binnen onze projectaanpak actief zijn. Zes rollen die door een scheiding van verantwoordelijkheden van nature samenwerken om tot een succesvol resultaat te komen. RO-ADviseurs beheerst elk van deze rollen en is door de jarenlange ervaring in deze aanpak dé aangewezen partner in risicogestuurd, integraal projectmanagement.

De rollen waarin wij  excelleren:

PROJECTMANAGEMENT

Dit doen we als: projectmanager, (algemeen) projectleider, kwartiermaker, integraal projectverantwoordelijke, projectdirecteur, programmamanager.

De projectmanager is het aanspreekpunt vanuit de opdrachtgever, de leider van het projectteam en verantwoordelijk voor het projectresultaat. Daarmee is de projectmanager niet hiërarchisch leidend, maar wel sturend en heeft hij/zij een rol in de ontwikkeling en vorming van het projectteam. De projectmanager wordt daarom ook wel de ‘leider onder de gelijken gezien’, maar indien nodig heeft deze manager een beslissende stem.

Voor goed projectmanagement is een op het project afgestemde visie nodig over hoe de projectdoelstellingen gehaald worden. Daarna zorgt de projectmanager dat er een team ontstaat waarmee deze doelen gehaald worden. Hij/zij stuurt op het borgen van draagvlak en kwaliteit en zorgt dat de afstemming in de (lijn)organisatie en met de opdrachtgever plaatsvindt.

PROJECTBEHEERSING

Dit doen we als: manager projectbeheersing, adviseur projectbeheersing, procesmanager

Als onafhankelijk geweten staat de manager projectbeheersing in het hart van het project. Deze houdt zicht op de projectbrede beheersing van de aspecten scope, tijd (planning), geld (budget), kwaliteit en risicobeheersing. 

In onze overtuiging zijn managers projectbeheersing analytische, breed geïnformeerde teamspelers die snel verbanden zien en raad weten met een groot palet aan data. Ze zijn daarnaast kritisch, maar blinken tevens uit in het ondersteunen en faciliteren van de andere rollen. 

OMGEVINGSMANAGEMENT

Dit doen we als: omgevingsmanager, adviseur omgeving of omgevingsmanagement, projectleider omgeving, projectleider recht en ruimte

De omgeving maakt elk project uniek en enerverend. Zeker in een klein land als Nederland is het essentieel om te balanceren tussen de belangen van de vele stakeholders die een project kunnen beïnvloeden. Met onze overtuiging dat in de toekomst de participatie van stakeholders in projecten nog prominenter aanwezig (en nodig) zal zijn, vinden wij de rol van omgevingsmanager – als verantwoordelijke voor het contact met de omgeving – onmisbaar voor een succesvol project.

 

TECHNISCH MANAGEMENT

Dit doen we als: technisch manager, adviseur technisch management, projectleider techniek

Met technisch management geven we vorm aan de (technische) inhoud van een project. Onze technisch managers spreken de taal van (technische) experts en zorgen met hun team voor de (functionele) vereisten. Door continu contact te houden met omgevings- en contractmanagers worden de eisen, wensen en mogelijkheden vanuit de fysieke omgeving en markt bijeengebracht.

We geloven daarbij in de kracht van functioneel specificeren en in de kunde van de markt om hieraan de beste invulling te geven. Waar we expertise of specifieke inhoud missen, organiseren we die.

CONTRACTMANAGEMENT

Dit doen we als: contractmanager, adviseur contractmanagement, adviseur inkoop

Contractmanagers van RO-ADviseurs vormen bij onze projecten de verbinding met partners uit de markt. Samenwerking is hierbij wederom de sleutel, waarbij het contract wordt gezien als middel om afspraken in vast te leggen. Goed contractmanagement is voor ons realiseren wanneer je moet handhaven, maar vooral aanvoelen wanneer er juist samengewerkt moet worden. Contractmanagement draait hiermee om het managen van de contractant én de wensen van andere belanghebbenden.

 

RISICOMANAGEMENT

Dit doen we als: risicomanager, adviseur risicomanagement

Hoewel risicomanagement binnen het team van projectbeheersing valt, verdient deze rol apart aandacht binnen onze manier van werken. Risicomanagement zien wij als het bindmiddel tussen alle eerder genoemde rollen. Elke rol ‘doet’ aan risicomanagement, maar adequaat integraal risicomanagement zien wij als één van de succesfactoren voor een beheerst en succesvol project. Doordat ons team op een open en eerlijke wijze samenwerkt, houden we elkaar scherp op mogelijke risico’s. Zeker daar waar er een raakvlak tussen de verschillende rollen bestaat.

 

Waar wij helpen

De kern van ons bestaan is Integraal Projectmanagement op onze eigen wijze. Een wijze van denken en doen die we succesvol toepassen bij vele projecten en opdrachtgevers. Onze wijze van Integraal Projectmanagement passen we toe bij:

  • Overheden, zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en gemeenten;
  • Semioverheid, zoals ProRail en TenneT;
  • Private bedrijven, zoals aannemers, projectontwikkelaars, welzijnsinstellingen en ingenieursbureaus.

Helpen we overal?

Nee. We doen waar we goed in zijn: IPMRO. We weten waar onze eigen wijze van projectmanagement werkt of kan werken. Doordat we excelleren als IPM-team, weten we wat we doen en wat we aan elkaar hebben. We helpen dus waar onze methode past en kiezen voor die projecten waar we echt meerwaarde leveren.

Waarom wij

RO-ADviseurs bestaat niet uit individuen, maar uit een team van projectprofessionals. Professionals die meedenken en -werken aan maatschappelijke opgaven die impact hebben op de samenleving.

Wat ons uniek maakt is dat dit gehele team van RO-ADviseurs bij elke opdracht ter beschikking staat. Bij elk project maken we gebruik maken van jarenlange ervaring en kennis. We zijn overtuigd dat onze wijze van risicogestuurd, integraal projectmanagement leidt tot succesvolle projecten en daarom vinden wij elkaar als dat nodig is.

We gebruiken ons hele team en daarmee denken we juist over grenzen heen. We werken rolvast, maar we denken zeker niet ‘in hokjes’ om tot het beste resultaat te komen. Overal en onvoorwaardelijk.

Mensen die bijdragen aan energy2synergy

Marc Menger

Marc Menger

Project-, Contract en Technisch Manager. Met een mening. En risicogestuurd. Maar dan écht.

Patrick Janssen

Patrick Janssen

Project- en Contractmanager. To-the-point en transparant. Ik geef mensen geen podium, maar grond om het beste uit zichzelf te halen.

Conny Haupt

Conny Haupt

Project- en risicomanager. Resultaatgericht project- en risicomanagement met oog voor kansen. Doortastend & gründlich.

Jacco Snuverink ook Lansink

Jacco Snuverink ook Lansink

Project-, Contract- en Technisch manager. Enthousiaste verbinder van mens, proces en techniek. Kan niet bestaat niet.

Buddy Lentjes

Buddy Lentjes

Project-, en Technisch Manager. Kiest voor de pragmatische aanpak. Werkt risicosturend en biedt helderheid, structuur en overzicht. Resultaat- en mensgericht.

Eelke Dute

Eelke Dute

Omgeving- en projectmanager. Niet de slimste willen zijn. Samen de dingen slim doen.

Robbert van Raalte

Robbert van Raalte

Project- en Technisch Manager en Manager Projectbeheersing. Natuurlijke drang om te willen begrijpen en te beheersen. Zoekt verbinding om samen resultaten te halen.

René van Delden

René van Delden

Senior Projectmanager. Managet, adviseert, coacht en traint teams. Hoe ingewikkeld een situatie ook is; het samen vinden én leggen van puzzelstukjes is de mooiste uitdaging die er is!

Peter Brouwer

Peter Brouwer

Project- en Contractmanager. Controle is goed, vertrouwen is beter. Oog voor de mens en waar het écht om gaat. Respect voor elkaar en elkaars belangen.

Ingeborg Bron

Ingeborg Bron

Manager projectbeheersing en risicomanager. Creëert graag openheid en uitzicht op zelfbewust handelen. Voorkeur om zichzelf en elkaar uit te dagen om het onderste uit de kan te halen.

Bas Heijnen

Bas Heijnen

Manager projectbeheersing en contractmanager. Krijgt energie van het opstellen en beheersen van gedegen contracten. Werkt graag samen en klantgericht.

Sander Weitkamp

Sander Weitkamp

Projectmanager. Verbindt en inspireert met een oneindige hoeveelheid energie.

Anders Sewalt

Anders Sewalt

Contract- en technisch manager

Jorrit Willard

Jorrit Willard

Adviseur (IPM)

Zin in IPM?

Zin in IPM?

Kom bij ons!

GEZOCHT: projectprofessionals met het RO-ADviseurs-DNA

Klinkt bovenstaand verhaal jou als muziek in de oren en wil jij met jouw energie bijdragen aan nog meer synergie?
Zoek je bovenal plezier in je werk én gelijkgestemde collega’s?
Neem contact op en we doen een kop koffie!

Neem contact met ons op